Verbinding met bedrijfsleven

Marklinq is het onderzoeksinstituut van het Lectoraat Marketing/Marktgericht ondernemen. Directeur is Lector Alsem, en in het instituut werken momenteel 8 docentonderzoekers. Marklinq voert toegepast marketingonderzoek uit, mede in opdracht van organisaties. Uitgangspunt is wel altijd om resultaten te mogen delen met anderen. Bedrijven kunnen ook lid van Marklinq worden en zelf hun onderzoeksvragen inbrengen. Op die wijze is de toepassing (ook wel valorisatie genoemd) van het onderzoek gegarandeerd. Marklinq is dus te beschouwen als de onderzoeksverbinding tussen de Hanzehogeschool en het bedrijfsleven.

Heeft u een (onderzoeks)vraag? U kunt  ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

-> Lees meer over de thema’s